Arbeidsplassen som kvalifiseringsarena

Arbeidsplassen er en viktig kvalifiseringsarena for å lære og utvikle ferdigheter. Som arbeidsgiver kan du gjøre en forskjell ved å inkludere innvandrere. På denne siden finner arbeidsgivere ressurser som kan gi tilgang til arbeidskraft og kompetanse. 

Hvem tar du kontakt med?

Har du som arbeidsgiver spørsmål eller ønsker å gi flyktninger muligheter for praksis eller arbeid i din bedrift kan det vært lurt å ta kontakt med kommunen hvor din bedrift er lokalisert.

Kommunene har organisert dette arbeidet noe ulikt, men ta først og fremst kontakt med flyktningtjenesten. I mange kommuner er flyktningtjenesten organisert i NAV.

Ring servicetorget i din kommune for å komme i kontakt med flyktningtjenesten.  

Les mer om mangfoldsarbeid