MIKA: Fra ord til handling

- en nettside som hjelper arbeidsgivere å bli mer inkluderende og gir arbeidsgivere tilgang til faglig kunnskap basert på forskning, praktiske prosjekterfaringer og gode eksempler på tiltak som fremmer etnisk mangfold på arbeidsplassen.

Les mer om mangfoldsarbeid