Norskopplæring på arbeidsplassen

Arbeidsplassen er en viktig arena for flyktninger og innvandrere til å lære seg norsk. På denne siden finner du relevant informasjon om hva som kan være godt nok norsk på arbeidsplassen din, og om hvordan du som arbeidsgiver kan tilrettelegge for norskopplæring som er tilpasset stillingens behov.    

Språk eller kultur?

Forskning viser at språklige barrierer bør ses i sammenheng med blant annet organisering av arbeidet, opplæring og forståelsen av kulturforskjeller (Fafo, 2020:27).

Språklige problemer kan forveksles med ukjent eller fremmed kultur, eller være uttrykk for begge deler (Norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet 2. utgave, Faforapport 2020:27).