Hva er introduksjonsprogrammet?

Publisert: 18. januar 2024

Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram som skal forberede flyktninger til deltakelse i det norske arbeidslivet.

Introduksjonsprogrammet er for flyktninger mellom 18 og 55 år som kommer til Norge. Gjennom introduksjonsprogrammet skal flyktningene lære norsk og få forståelse for det norske samfunnet og kunnskap om norsk arbeidsliv.

Programmet kan for noen inneholde utdanning. Det er et mål at deltakerne i introduksjonsprogrammet skal komme i arbeid eller utdanning når programmet er ferdig. Introduksjonsprogrammet er for de fleste på fulltid.

Flyktningene som deltar i introduksjonsprogrammet, får utbetalt lønn. Denne støtten kalles introduksjonsstønad

Du kan lese mer om introduksjonsprogrammet i denne brosjyren.