Hvordan gå fra gode intensjoner til tiltak som virker?

: 14. juni 2024

I en undersøkelse fra 2023 sier et flertall av arbeidsgivere at de vurderer etnisk mangfold som positivt for både omdømme,relasjoner med kunder og brukere, samt trivsel, innovasjon og produktivitet.

Til tross for dette, viser studien samtidig at det er lite sammenheng mellom arbeidsgiverens holdninger og virksomhetens inkluderingspraksis.

På Mangfoldskonferansen 2023 fikk deltagerne tips og kunnskap om hvilke tiltak  virksomheter kan iverksette for å bli en mer inkluderende arbeidsplass.

Nå kan du se alle presentasjonene her!  

Fordommer i business- Hvordan Google utvikler produkter for alle

Winta Efrem Negassi. Head of HR, Northen Europe LCS, Google

Trenger virksomheten din tiltak for å unngå usaklig forskjellsbehandling?

Reidar Mysen, seniorrådgiver, IMDi

Rekruttering av mangfold: viktig, men hvordan?

Cathrine Seierstad, professor i Organisasjon og Ledelse, Universitetet i Sør-Øst Norge og Høyskolen Kristiania.

Min vei - Fra asylmottak til lederstilling

Francine Mbanza Jensen, leder for Empo Flerkulturelt Ressurssenter, Kirkens Bymisjon i Bergen.

Debattsamtale om testbruk i rekruttering

Espen Skorstad, Sumeet Singh, og Rudi Myrvang Moderator: Morten Sonniks (IMDi)

How does Ardoq recruit a diverse workforce?

Magdalena Jura, talent-leder og Head of Talent, Ardoq

Inclusive leadership through active allyship

Dr. Poornima Luthra, associate professor at the Copenhagen Business School and founder and CEO of TalentED Consultancy ApS

Kan omvendt mentorskap gi mer inkluderende ledelse?

Kjersti A. Thrane Stathopoulou, partner i Deloitte og leder av cyberteamet og Danat Tekie, manager i strategi og bærekraftskonsulent i Deloitte.