Flere måter å inkludere flyktninger i arbeidslivet

Publisert: 18. januar 2024

Det er mange som ønsker seg en jobb, men som har vanskelig for å få en stilling gjennom vanlige prosesser. 

For å hjelpe flere i arbeid tilbys økonomisk kompensasjon og rådgivning til arbeidsgivere, som for eksempel lønnstilskudd og veiledning om hjelpemidler.  

Kommunen og NAV kan gi informasjon om ulike tiltak og tilskudd som kan være aktuelle. Ta kontakt med kommunens flyktningtjeneste ved å for eksempel ringe servicetorget i din kommune. Flyktningtjenesten i samarbeid med NAV vil vurdere hvilken støtte som passer best avhengig av flyktningens behov og muligheter i virksomheten din. 

Les mer om de ulike ordningene her:   

Vil hjelpe flere inn i arbeidslivet - nav.no 

Kvalifiseringsopplegg - nav.no