Ansetter du i kommunen?

Publisert: 23. januar 2024

Når en offentlig virksomhet lyser ut en stilling, skal den best egnede kandidaten få tilbud om jobben. Kvalifikasjonsprinsippet kan gjøre det vanskelig for deg som arbeidsgiver å ansette flyktninger og personer med kort botid. Det er imidlertid flere muligheter du som leder i kommunen bør vite om.  

Tilpasse utlysningstekst

Det er mulig å ansette personer som står utenfor arbeidslivet dersom de er best eller tilnærmet best kvalifisert, ut fra utlysningsteksten til den ledige stillingen. Utlysningsteksten kan formuleres slik at den treffer den gruppa du ønsker å rekruttere. Ledere i kommunen kan vurdere om det er behov for formelle kvalifikasjonskrav i utlysningsteksten, eller om det kun er nødvendig med ønskede kvalifikasjonskrav. Det er også mulig å legge til ønske om andre språkferdigheter, for eksempel ukrainsk. På denne måten kan du som leder ansette personer med annen språkbakgrunn som assistent, og samtidig overholde kvalifikasjonsprinsippet.   

Oppgavedeling

Knapphet på nødvendig personell i kommunen gjør det viktig å være bevisst på hva de ansatte skal gjøre og ivareta i løpet av en arbeidsdag. Ved å fordele oppgaver som man ikke trenger fagkompetanse for å løse, fra faglært personell til assistenter, kan man avlaste tjenestene i kommunen.   

Ved å fordele oppgaver som man ikke trenger fagkompetanse for å løse, fra faglært personell til assistenter, kan tjenestene i kommunen avlastes, såkalt oppgavedeling. En utlysningstekst kan også ta utgangspunkt i oppgavedeling, slik som dette eksempelet fra Bergen kommune viser.   

Ansette som assistent

Virksomhetsledere og enhetslederne i kommunen kan ansette flyktninger og nyankomne fra Ukraina som assistenter, på lik linje med andre ufaglærte.  

Å arbeide som helsepersonell i Norge krever norsk autorisasjon, men en kan bli ansatt som assistent/ pleieassistent/ pleiemedarbeider i kommunen uten autorisasjon.   

Kommunen kan ansette personer som assistent både i barnehage, skole og SFO. Personale som ikke er ansatt i undervisningsstilling kan hjelpe til i opplæringen dersom de får nødvendig veiledning. For mer informasjon om det juridiske handlingsrommet, se opplæringsloven § 10-11.  

Her kan du se hvordan Øygarden kommune har løst det.