Lønnstilskudd

Publisert: 18. januar 2024

Lønnstilskudd er en ordning som kan dekke deler av lønnen til arbeidssøkere med behov for tilrettelegging. 

Du som arbeidsgiver ansetter flyktningen i en vanlig hel- eller deltidsstilling med ordinær lønn, men får et tilskudd til lønnen utbetalt av NAV. Målet med ordningen er å hjelpe flere med å få eller beholde en fast jobb. Du kan lese mer om lønnstilskudd på NAV sine hjemmesider.