Praksis

Publisert: 12. januar 2024

Praksis på en arbeidsplass, også kalt arbeidstrening, er en ordning hvor arbeidsgiver kan gi mennesker muligheten til å få relevant erfaring ved å delta i arbeid på arbeidsplassen.

Gjennom praksis får flyktningen tilgang til det norske arbeidslivet og norsk språk, og kan få vist frem og økt kompetansen sin. Flyktningen som er i praksis vil ikke være en del av grunnbemanningen, men vil være i tillegg til det vanlige personalet. Mange virksomheter opplever at det er verdifullt å hjelpe noen inn i arbeidslivet. Det kan være positivt for arbeidsmiljøet, og bidra til å bygge omdømmet til bedriften.  

Arbeidsgiver betaler ikke lønn til deltakeren mens han eller hun er i praksis. Flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet, får utbetalt penger. Denne støtten kalles introduksjonsstønad.  

Lenker