Bygger vekst på mangfold

Publisert: 09. januar 2024

Her skal videospiller være
En variert og internasjonal portefølje av kunder over hele verden gjorde at selskapet Ardoq så behovet for å ha en arbeidsstyrke som speiler kundemassen. 

Satsingen på mangfold viste seg å være riktig vei å gå. Teknologiselskapet Ardoq ble etablert av to norske gründere i 2013, og har siden da gått globalt. Selskapet har i dag 220 ansatte fra 49 ulike nasjonaliteter, og har kontorer i New York, Oslo, London og København. Helt fra starten så gründerne bak selskapet store fordeler ved å rekruttere ansatte fra ulike nasjoner på alle nivåer. 

Mangfold og arbeid med mangfold ble et viktig fundament og et redskap for å lykkes med virksomheten, opplyser rekrutteringsansvarlig Magdalena Jura i Ardoq. Oppgaven hennes ble å bistå til den raske veksten i selskapet er i, ved blant annet å ansette riktige mennesker fort.
– Vi begynte med å stille oss selv spørsmål om hvilke prosesser vi trenger for å finne og tiltrekke oss de riktige menneskene, sier Magdalena Jura. 

Riktig kompetanse avgjør

I rekrutteringen fokuserer selskapet først og fremst på å finne den riktige kompetansen. 
– Vi prøver å være veldig objektive med tanke på hvor den kompetansen kommer fra, og hva den kommer med. Det skal ikke spille noen rolle hvor man kommer fra, men hva man kan og er egnet til, sier Jura. 

Ardoq har laget systemer for mangfold, rettferdighet og inkludering i ansettelsesprosessene sine, og har arbeidet systematisk gjennom et dedikert anskaffelsesteam (Talent Acquisition) for å sikre et mangfoldig utvalg av kandidater. Prosessen starter med utvelgelse av team. 

– Det er veldig viktig med profesjonelle rekrutteringsprosesser for å bevare mangfold.
Du kan velge å kun ansette de som er som deg, som tenker som deg, eller å samarbeide med eller selge kun til mennesker som kun er lik deg selv. Men det begrenser deg som menneske, og det begrenser bedriftens muligheter. Mangfold begynner allerede i rekrutteringsprosessen, forklarer hun. 

I Ardoq har de også endret måten de definerer rollene på.
 
– Vi har endret måten vi lager stillingsbeskrivelser på. Det vi setter søkelys på er hva som er virkelig nødvendig å kunne i rollen, og for å lykkes. Vi prøver å kutte ned antall krav til et minimum. På den måten kan vi gi muligheten til flere kandidater.

Bevisstgjøring om fordommer

Selskapet har brukt mye tid på å lære opp ansatte om ubevisste fordommer, og når det gir utslag. Magdalene Jura forteller at forutinntatthet kan oppstå i alle steg av rekrutteringsprosessen, både når en snakker om rollen, evaluerer kandidater, eller gir tilbud. Det kan også finne sted når en ny person er blitt ansatt i en virksomhet eller noen ikke helt forstår den personens kommunikasjonsstil. 
– Vi jobber med det fordi det er en del av vår oppførsel. Vi har alle våre fordommer. Vi må kjempe mot disse, og peke på de hos hverandre. Våre dypeste fordommer er vi ikke alltid selv klare over, sier Jura. 

Rekrutteringsteamet har derfor en viktig rolle i arbeidet mot fordommer.
– Det er viktig å utfordre lederne på hvordan en evaluerer kandidater, slik at en lettere kan avgjøre om det er ens egne fordommer som snakker.

Mangfoldskultur fra a til å

Helt fra starten av har Ardoq som selskap satt søkelys på å lære opp ansatte om fordeler som kommer med mangfold. Virksomheten har hatt en serie av seminarer og webinarer som handler om forskjellige aspekter av mangfold. For å oppnå økt forståelse for hverandres forskjeller tar de opp temaer rundt hvordan folk kommuniserer på ulike måter avhengig av blant annet kjønn og kulturell bakgrunn.

Jura mener at virksomheten har en dyp forståelse av mangfold, som kommer både fra erfaringen i toppledelsen, og hvor ulike de selv er. I tillegg til ledelsens perspektiv, er det også viktig at de som arbeider på teamnivå har forskjellige synspunkter, styrker og ferdigheter, forteller hun.

– Det er veldig viktig å forklare nyansatte hvorfor vi tror på mangfold, og hvorfor det er en del av kulturen vår. Men vi måtte også fokusere på hvordan vi arbeider med det, og hva slags endringer vi trenger i våre prosesser internt, slik at mangfold blir en måte vi jobber på, sier Jura. Bedriften har også jobbet med å gjøre de som deltar i rekrutteringsprosessen mer bevisste på hva mangfold innebærer.

Mangfold gir resultater

Ardoq opplever sterk vekst, og med stadig nye ansettelser ser de også viktigheten av å bevare kulturen de skaper. HR-avdelingen jobber derfor bevisst og grundig med både ulike styrker og problemstillinger knyttet til mangfold. 

– Hvert år ansettes ca. 50 nye personer, og de gjennomgår samme opplæring slik at alle deler de samme verdiene. Alle bedrifter der ute ser etter konkurransefordeler. Hvordan de kan skille seg ut, hvordan de kan bli bedre enn andre. Mangfold er en veldig enkel vei dit. Gjennom mangfold får man forskjellige perspektiver, og det bidrar til innovasjon, kreativitet, samt forståelse for alle aspekter ved samfunnet, sier Jura. 

Med hver rekrutteringsprosess har Ardoq oppnådd mer mangfold. Virksomheten har fått en bedre kjønnsbalanse, særlig i toppledelsen, og de har tatt inn folk med svært ulike typer personligheter i bedriften.  Jura mener at det bevisste arbeidet med mangfold har gjort det lettere å ha samtaler om fordommer eller misforståelser. 

– Å jobbe bevisst med mangfold kan være utfordrende i begynnelsen, men det gir mye glede å se veldig ulike mennesker som trives sammen og bygger vekst i et flott firma. Det blir en fantastisk kultur hvor folk støtter hverandre, bygger hverandre opp og hjelper hverandre, avslutter hun.