Om nettstedet

: 16. januar 2024

MIKA -Mangfold-Inkludering-Kompetanse-Arbeidsliv. MIKA har som mål å øke norske virksomheters bevissthet, engasjement, og kunnskap for å styrke det etniske mangfoldet i arbeidslivet.

Et økt mangfold

Nettsiden skal synliggjøre arbeidet med og for økt etnisk mangfold i arbeidslivet. Arbeidsgivere har tilgang til faglig kunnskap basert på forskning, praktiske prosjekterfaringer og gode eksempler på tiltak som fremmer etnisk mangfold på arbeidsplassen.

Et arbeidsliv med et mangfold av mennesker med ulik etnisk bakgrunn, språkkunnskap og kulturell forståelse kan bidra til innovasjon, vekst og verdiskaping. Gevinstene ved økt etnisk mangfold er avhengig av at arbeidslivet ser potensialet og legger til rette for at også innvandrere får brukt sin kompetanse og arbeidskraft.

Nettstedet eies og driftes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).