Lærlingeordningen

Publisert: 12. januar 2024

Lærlingeordningen gir unge og voksne mennesker muligheten til å få opplæring i et yrke ved å kombinere teori og praksis. 

Å være lærebedrift er en god mulighet til å bidra med opplæring og arbeidsplasser til unge og voksne lærlinger med innvandrerbakgrunn, og samtidig knytte ny arbeidskraft, fagkunnskap og mangfold til virksomheten. 

På denne siden finner du informasjon om fordelene med å bli lærebedrift, hvordan din bedrift kan gå frem for å bli en lærebedrift og informasjon om lærebedriftens rettigheter og plikter.   

Norge må satse på lærlingeplasser

Norge har behov for flere dyktige fagarbeidere i årene som kommer. Ifølge SSB kan vi i 2035 mangle 90.000 fagarbeidere. Antallet læreplasser øker, men det er fortsatt mange søkere som ikke får læreplass og søkere med innvandrerbakgrunn får i mindre grad lærekontrakt enn øvrige søkere. For å lykkes med å rekruttere flere fagarbeidere trenger vi flere læreplasser og lærebedrifter som vil satse på mangfold.