Språk på arbeidsplassen

Publisert: 23. januar 2024

Hva som er godt nok norsk varierer. Hva slags arbeidsoppgaver har denne ansatte? Er det er andre ansatte som behersker samme språk? Kan arbeidsplassen legge til rette for at den nyansatte kan delta på norskopplæring. Alt dette bør spille inn når du setter språkkrav ved nyansettelser.

Flyktninger som blir bosatt i Norge har rett på gratis norskopplæring. Hvor lenge de har rett på opplæringen varierer. Mange flyktninger har imidlertid rett til norskopplæring også etter at de har fullført introduksjonsprogrammet. Så om virksomheten kan legge til rette for at den ansatte kan delta på dette så er det en vinn vinn situasjon. For å få klarhet i den ansattes rettigheter er det ofte best å ta kontakt med voksenopplæringen i den kommunen den ansatte bor. 

Ønsker du som arbeidsgiver eller kollega selv å bidra positivt til at kollegaen din lærer bedre språk på arbeidsplassen anbefaler vi dette digitale kurset fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Mer informasjon om norskopplæring på arbeidsplassen og hvordan du kan legge til rette for det finner du her, og ønsker du som arbeidsgiver å forstå bedre hvilke språkkrav dere bør sette for ansattelse i deres virksomhet og hva språknivåene betyr, så finner du en veileder for hvordan stille riktige norskkrav ved ansettelse her.