Mentortilskudd

Publisert: 12. januar 2024

Mentortilskudd er et tilskudd som kan benyttes til å frikjøpe en kollega, eller for å gi ekstra bistand til ansatt eller flyktning i praksis for å mestre en jobb. 

Det kan være praktisk bistand, veiledning eller opplæring i arbeidsrettede ferdigheter. Tilskuddet gis som regel i kombinasjon med andre ordninger, som lønnstilskudd eller arbeidstrening. Du kan lese mer om mentortilskudd på NAV sine hjemmesider