Hvor henvender du deg for å rekruttere flyktninger?

: 23. januar 2024

Har du behov for arbeidskraft? Ønsker å utforske mulighetene for å rekruttere og ansette en flyktning? Det er flere verktøy tilgjengelig og måter du kan gå frem på.

Det er mulig å ta direkte kontakt med tjenesten som bosetter flyktninger i kommunen der du er. I noen kommuner er flyktningarbeidet organisert i NAV mens det i andre er organisert utenfor NAV. For å finne ut av hvem du skal kontakte i din kommune er det best å oppsøke kommunens hjemmeside. Ta kontakt med for eksempel servicetorget og be om å bli satt over til rett tjeneste. 

I tillegg har NAV gode nettsider for arbeidsgivere som har rekrutteringsbehov og ønsker å hjelpe flere inn i arbeidslivet. Her finner du informasjon om hvilke fordeler du som arbeidsgiver får ved å samarbeide med NAV. Du finner informasjon om alternative måter å rekruttere på som reduserer risikoen din som arbeidsgiver, slik at du får hjelp samtidig som arbeidsplassen din får gleden av en ny ansatt. 

NAV har i tillegg denne nettsiden om rekruttering der du vil finne informasjon om hvordan du som arbeidsgiver kan invitere til jobbtreff, eller få kontakt med din regionale markedskontakt som kan hjelpe deg med å finne riktig kandidat for akkurat din arbeidsplass. 

Du vil også finne god informasjon om hvordan arbeidsplassen din kan fungere som en kvalifiseringsarena for nyankomne flyktninger i introduksjonsprogrammet her