Fra Ukraina til jobb i helse- og velferd

Da Øygarden i 2022 tok imot fordrevne fra Ukraina var det store forventninger til at denne gruppen flyktninger raskt skulle komme i jobb. Det viste seg raskt at det ikke var så enkelt, og som i mange andre kommuner viste det seg at språketvar et hinder. Men gjennom prosjektet Fra Ukraina til en jobb i helse- og velferd er kommunen nå i ferd med å skape en vinn-vinn-situasjon.

Kommunen opprettet prosjektet med to hovedmål. De skulle utvikle en metodikk og rutiner for at ufaglærte kunne utføre oppgaver i helsesektoren som en ikke behøver utdannet helsepersonell for å utføre, og en skulle skape et tiltak som sikret god integrering av flyktninger og en vei til ordinært arbeid på slutten av prosjektperioden. 

For å oppnå dette opprettet kommunen seks assistentstillinger fordelt på to helse- og omsorgsinstitusjoner i kommunen, med tilrettelagt norskopplæring på tre timer i uken der de ansatte får språkopplæring som er relevant for deres arbeidsoppgaver i kommunen. Resultatet har ikke latt vente på seg. Både arbeidsgivere og kollegaer melder om at de nye ansatte utfører arbeidsoppgaver som gir helsepersonellet bedre rom til å utføre sine fagoppgaver, og de fordrevne melder om at de føler tilhørighet og at de får en meningsfull hverdag samtidig som de lærer språk og blir integrert i kommunen. 

For Øygarden er prosjektet som sagt en vinn-vinn-situasjon. De følger opp samfunnsansvaret kommunen har påtatt seg med å få flyktninger i jobb samtidig som de løser oppgaver de har i helse- og omsorgstjenestene de gir til kommunens innbyggere. 

Ønsker du å lese mer om hvordan din kommune benytte flyktninger til å løse bemanningsutfordringer kan du trykke her.

Råd og veiledning til hvordan du kan få den arbeidstakeren du trenger