Flyktning i arbeid

Har din virksomhet behov for ansatte? Flyktninger vil jobbe, lære seg språk og tilegne seg den kompetansen du som arbeidsgiver trenger i din virksomhet. For å nå dem må du kanskje rekruttere litt annerledes enn du har gjort tidligere.