Stål i ben og armer - Integrering i hjerte og sinn

Publisert: 23. januar 2024

Historien om Fiskum plate- og sveiseverksted i Øvre Eiker er en fortelling som ikke bare handler om ren arbeidskraft, men om hvordan inkludering av flyktninger har bidratt til bedriftens suksess. Med sin tilnærming til mangfold og opplæring, viser Fiskum viktigheten av praktisk erfaring og kulturell tilpasning i det moderne arbeidsmarkedet, samtidig som de tar et viktig samfunnsansvar. 

Stål i tre generasjoner  

I skogene av Øvre Eiker ligger Fiskum plate- og sveiseverksted, en bedrift med en rik historie. Startet i 1959 av daglig leder Jørgen Leander sin bestefar, har Fiskum etablert seg som en aktør med stor kompetanse i stålindustrien. På deres 2400 kvadratmeter store verksted, arbeider 25 dyktige ansatte med produksjon av stålkonstruksjoner. Gjennom årene har Fiskum vokst fra et lokalt verksted til en aktør i nasjonale byggeprosjekter. Et av deres mest synlige bidrag har vært leveransen av stålstrukturer til det nye Bislett stadion, et landemerke og et symbol på deres evne til å håndtere store, komplekse oppgaver. Men det er også en annen ting som kjennetegner Fiskum: De har satset på flyktninger. 

Fra Odessa til Øvre Eiker 

Midt i det summende verkstedet fylt med stålbjelker og kraner, står Mykola Karabyber (27), et levende bevis på Fiskum sitt åpne og inkluderende arbeidsmiljø. Mykola, som flyktet fra Odessa i Ukraina etter krigens utbrudd, ble en del av Fiskum-familien i oktober. Med erfaring fra byggeplasser i Ukraina og ferdigheter i sveising, var Mykola godt rustet for arbeidet som ventet ham i Norge.  

Til tross for kulturelle og språklige forskjeller, fant Mykola raskt sin plass hos Fiskum. Jørgen Leander, er tredje generasjons leder av Fiskum plate- og sveiseverksted.   

“Mykolas praktiske kunnskap og evne til å tilpasse seg nye arbeidsmetoder gjorde ham raskt til en verdifull del av teamet.”  

Jørgen har tilnærmet seg rekruttering med en unik filosofi. Han verdsetter interesse og arbeidsmoral høyt - dette er noe man enten har eller ikke, mens viktige kurs og nødvendig opplæring er noe man kan få. Denne holdningen har formet kulturen hos Fiskum. Jørgens beslutning om å ansette Mykola baserte seg på denne filosofien. 

"Det handler om å bidra," sier Jørgen, "og å se potensialet i mennesker."  

Hans lederstil er ikke bare et etisk standpunkt, men også en strategisk beslutning som har gitt Fiskum en fleksibel og dedikert arbeidsstyrke. Det har åpnet dører for flyktninger som Mykola, og beriket bedriften med et mangfold av ferdigheter. 

Overvinner barrierer gjennom tilpasning 

En av de største hindrene ved integrering, er språkbarrierene det kan medføre. På Fiskum anerkjennes kulturelle forskjeller ikke som hindringer, men som muligheter for vekst og læring. Verkstedet, hvor man hører en blanding av norsk, engelsk og russisk, illustrerer denne tilnærmingen. Med ansatte fra mange land, inkludert Polen, er Fiskum vant til å kommunisere på tvers av språkgrenser.  

For å sikre effektiv kommunikasjon, har de tidligere implementert kveldskurs i norsk for sine ansatte. Denne praksisen har vist seg å være uvurderlig, spesielt ved ansettelse av flyktninger som Mykola. Jørgen Leander og teamet hans så ikke på språk som en barriere, men som en del av den integrerende prosessen.  

Faktisk var det en større bekymring for Jørgen om Mykola hadde med seg traumer fra krigen. Men takket være støttetiltak og en omsorgsfull tilnærming, har overgangen for Mykola vært vellykket. Jørgen smiler når han reflekterer over erfaringen 

"Det har gått veldig fint! Å vite at vi har støtte i ryggen fra kommunale tiltak gir oss trygghet i integreringsprosessen." 

Bærebjelken Modum 

I tett samarbeid med Modum kommune har Fiskum tilrettelagt opplæring og kursing for flyktninger som Mykola. Denne tilnærmingen sikrer at nyansatte raskt får de nødvendige godkjenningene og ferdighetene for å utføre sitt arbeid effektivt. Jørgen Leander fremhever betydningen av arbeidstreningstiltak, som gir en unik mulighet til å evaluere kapasitet og tilpasningsevner før en eventuell fast ansettelse. 

"Dette gir oss som arbeidsgivere en ekstra trygghet," sier Jørgen. Han understreker også at tidligere erfaring og kompetanse blir mindre kritisk i denne prosessen. "Det viktigste er å se hvordan folk jobber, deres interesse og om de møter opp." 

Jørgens erfaring viser at med riktig støtte og tilrettelegging, kan vanlige motforestillinger ved å ansette flyktninger løses effektivt, noe som bidrar til en positiv integreringsprosess for alle parter. Det er også derfor de legger stor vekt på sosial integrasjon, noe Jørgen Leander ser på som avgjørende for et sunt arbeidsmiljø. Fiskum arrangerer jevnlige sosiale samlinger for de ansatte, som sommerfester og julebord, der teammedlemmer fra forskjellige bakgrunner kan mingle og bygge relasjoner uten sveisemasken på. Disse arrangementene er ikke bare hyggelige avbrekk, men også viktige møteplasser for å fremme forståelse, respekt og et inkluderende miljø. 

“Slike tiltak spiller en nøkkelrolle for at flyktninger som Mykola skal føle seg som del av gjengen", avslutter Jørgen. 

Til etterlevelse 

Fiskum plate- og sveiseverksted forteller oss at en vellykket tilrettelegging for flyktninger i næringslivet ikke bare bør måles i økonomisk vekst, men også i bedriftens sosiale kapital. Det kan være veldig hyggelig for bunnlinja med et inkluderende og støttende arbeidsmiljø. Jørgen Leander har bevist at investering i mennesker og mangfold er nøkkelen til en bærekraftig fremtid. 

Råd og veiledning til hvordan du kan få den arbeidstakeren du trenger