Et jubileum for integrering og mangfold

Publisert: 23. januar 2024

Elvebredden Catering har blitt 20 år, men det er ikke bare kjøkkenet og maten som markerer et jubileum i år. Deres engasjement i å integrere vanskeligstilte ungdommer og personer med minoritets- og flyktningbakgrunn i arbeidslivet, bør også feires. Espen Gryt, grunnleggeren, har siden oppstarten i 2003 skapt mange suksesshistorier siden de startet beskjedent opp som del av et ungdomshus i Oslo. 

Født og oppvokst på Riverside 

Elvebredden Caterings engasjement for inkludering har vært en drivkraft siden sin unnfangelse. Dette arbeidet begynte i et samarbeid med ungdomshuset Riverside, og har utviklet seg til et omfattende program som hjelper ungdommer og personer med minoritets- og flyktningbakgrunn inn i arbeidslivet. 

"Vår tilnærming handler om mer enn bare å gi jobber; det handler om å integrere individer i samfunnet gjennom arbeid," sier Espen Gryt, grunnleggeren av Elvebredden Catering. 

Denne filosofien har ledet til et fruktbart samarbeid med NAV, hvor de identifiserer og støtter potensielle kandidater. Nicolay Nicolaysen fra NAV Sagene beskriver Elvebredden som "et  foregangseksempel på hvordan næringslivet kan bidra til sosial utvikling." Både faglige ferdigheter og språkforståelse er avgjørende for integrering i arbeidslivet, derfor har Elvebredden utviklet detaljerte opplæringsprogrammer og kvalitetssikringsprosesser, som fokuserer på dette. 

"Det handler om å bygge bro mellom ulike kulturer og språk, og det gjør vi gjennom målrettet opplæring," sier Gryt.  

Alle har plass til sin kultur 

Og nettopp fordi det er kulturelle forskjeller som spiller inn i arbeidshverdagen, har Elvebredden gjort tilpasninger som respekterer de ansattes ulike bakgrunner. 

"Vi har funnet løsninger som fungerer for alle, enten det er å bruke hansker eller å tilordne oppgaver som ikke involverer visse matvarer," forklarer Gryt. "Det skaper et inkluderende miljø der alle føler seg verdsatt." 

Kvalitetssikring er også et kjerneelement i Elvebreddens drift. Grundig opplæring i matsikkerhet, allergener og kundeservice sikrer at alle arrangementer, spesielt de med nulltoleranse for feil, blir utført uten problemer.  

"Kvalitet er ikke bare viktig for våre kunder, men også for å bygge selvtillit hos våre ansatte," understreker Gryt. 

Som Gryt forklarer, skal det lite til for at et brudepar sin store dag ikke blir som forventet, eller en allergi blir oversett - og da er det viktig med kompetente ansatte som alltid har respekt og forståelse for kvalitetssikringen. Noe Gryt har skapt og forvaltet siden oppstarten. 

Gode ingredienser til mangfoldDa Espen Gry grunnla Elvebredden Catering hadde han en visjon om å kombinere eksepsjonell catering med sosialt ansvar. Fra sin spede start, da de delte lokaler med ungdomshuset Riverside, til å bli en ledende aktør i cateringbransjen, har de holdt fast ved sitt eksistensgrunnlag. Dette har ført til en mangfoldig og dyktig stab, som kan ta mye av æren for kvaliteten på tjenestene og bedriftskulturen. 

"Det vi har sett er at vår inkluderingsfilosofi ikke bare hjelper enkeltpersoner, men det beriker hele vår virksomhet," sier Gryt. 

Gjennom årene har Elvebredden kontinuerlig utvidet sitt engasjement for samfunnet, spesielt ved å tilby arbeidsmuligheter for ungdommer og folk fra minoritets- og flyktningbakgrunner. Gryts visjon om en inkluderende arbeidsplass har vært en katalysator for endring - en konkret handling for sosial integrering. Feiringen av deres 20-årsjubileum i år markerer ikke bare to tiår med catering, men også en innsats for å fremme sosial inkludering og arbeidsintegrering. 

Elvebredden sin historie viser at et selskap kan utgjøre en reell forskjell i samfunnet. Ikke bare har de forbedret livene til mange mennesker, men også beriket sin egen kultur og tjenestene de leverer. Etter 20 år i bransjen er Espen Gryts engasjement et bevis på at suksess med forretning og sosialt ansvar kan gå hånd i hånd, og at den enes vekst kan fremme den andres. 

Råd og veiledning til hvordan du kan få den arbeidstakeren du trenger