Rekruttering

Rekruttering handler om å sikre seg de riktige ressursene for arbeidsgiver. God rekruttering gir konkurransefortrinn. På denne siden får du blant annet hjelp til å profesjonalisere dine rekrutteringsprosesser, hindre diskriminering og ansette de beste kandidatene.  

Les mer om mangfoldsarbeid