Kompetansepakke - Mangfoldsrekruttering

Her vil du lære om verdien av og utfordringene med å rekruttere mer mangfoldig.  Du vil lære hvilke steg i rekrutteringsprosessen som bidrar mest til å øke mangfoldet. Og se hvilke steg der det oftest forekommer diskriminering. 

Du vil lære om:

  • Jobbanalyse og -betingelser: Vurdering av arbeidsoppgaver, kompetanse og virksomhetens interne forhold. 
  • Økt kandidatmangfold: Strategier for å tiltrekke et bredere utvalg av søkere og unngå forskjellsbehandling i utvelgelsen. 
  • Bevissthet om beslutninger: Hvordan kjenne igjen når hjernen tar snarveier som kan føre til dårligere valg 
  • Kandidatvurdering: Skille relevante og irrelevante forskjeller, og bevare mangfold gjennom utvelgelsesprosessen. 
  • Seleksjonsmetoder: Hvordan velge utvelgelsesmetoder som både virker best og forskjellsbehandler minst.