Verktøy for inkluderende rekruttering

Sist oppdatert: 18. januar 2024

Vær sikker på at deres rekrutteringspraksis ikke ekskluderer talenter og viktig kompetanse som virksomheten trenger.

Rekrutteringspraksis

Ved å gjennomgå egen rekrutteringspraksis kan virksomheter styrke muligheten til å rekruttere riktig kompetanse og de kan samtidig oppnå å bli en inkluderende virksomhet. På Arbeidsgiverportalen kan dere finne nyttige verktøy og tips i dette arbeidet. 

Arbeidsgiverportalen

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring i staten (DFØ) har laget Arbeidsgiverportalen for statlige arbeidsgivere. Her finnes kunnskap, erfaring, samt råd og tips som også kan være relevant for arbeidsgivere i både kommunal og privat sektor. Som en del av Inkluderingsdugnaden er det utviklet egne verktøy og ressurser som finnes blant annet på Arbeidsgiverportalen. 

 

Her er noen av de nyttige verktøyene på Arbeidsgiverportalen for å oppnå inkluderende rekruttering: