Oppnå bedre treffsikkerhet i rekrutteringsprosesser!

Sist oppdatert: 18. januar 2024

Ved å profesjonalisere egen rekrutteringspraksis kan virksomheter oppnå bedre treffsikkerhet og lykkes i å få tak i kompetansen de trenger.  Dette kan bidra til å redusere ubevisste fordommer og bruk av magefølelse i ansettelsesprosesser.     

Profesjonell rekruttering kan i stedet bidra til å fremme mangfoldet. En dårlig ansettelsesprosess kan i tillegg medføre store økonomiske tap og i verste fall dårlig rykte.

Det finnes sertifiseringsordning for rekrutteringspersonell som ble opprettet i 2011. Det er satt en standard som beskriver kravene til rekrutterere. DNV GL utfører sertifiseringen som tredjepart. 

Sertifiseringsordning for rekrutteringspersonell