Tilskuddsordninger til norskopplæring og veiledning

Publisert: 18. januar 2024

Her finner du relevante lenker til tilskuddsordninger for arbeidsgivere. Vær oppmerksom på at det i enkelte ordninger er kommunen som må stå som søker. 

Tilskudd til bla. norskopplæring av ansatte 

Kompetansepluss: Kompetansepluss Arbeid 2024 | HK-dir (hkdir.no) 

 

Tilskudd til veiledning og støtte (kan inkludere veiledning i språk) 

Mentor - nav.no;

Søknad og skjema for arbeidsgivere - nav.no 

 

Tilskudd til utvikling av kvalifiserings- og integreringstiltak  

Et av satsningsområdene i 2024 er «Utprøving av arbeidsmåter i norskopplæringen». 

IMDi oppfordrer arbeidsgivere til å ta kontakt med et opplæringssted i kommunen om 

samarbeid om utvikling av gode norskopplæringstilbud på arbeidsplassen! 

(NB! Kommunen må stå som søker) 

For mer informasjon, se: Tilskudd til utvikling av kvalifiserings- og integreringstiltak | IMDi 

 

Tilskuddsordning til norskopplæring (for innvandrere uten rettigheter) 

Tilskudd til norskopplæringsordningen 2024 | IMDi