Hvordan tilrettelegge for god norskopplæring?

Sist oppdatert: 10. november 2023

Her kan du lære mer om hvordan du som arbeidsgiver kan legge til rette for at dine ansatte med behov for å lære mer norsk, kan få god og tilpasset opplæring.

Noen innvandrere har rett til gratis norskopplæring, mens andre har det ikke. Dette henger sammen med oppholdstillatelsen deres. For eksempel kan en flyktning eller en familiegjenforent med en nordmann ha rett på gratis norskopplæring i inntil tre år, mens en arbeidsinnvandrer fra EØS har ikke de samme rettighetene.

En person med rett til norskopplæring, kan for eksempel benytte seg av et kommunalt digitalt norskopplæringstilbud ved siden av arbeid gratis. Arbeidsinnvandrere fra EØS har ikke de samme mulighetene uten at hen eller eventuelt arbeidsgiver betaler for det.  

For mer informasjon om hvem som har rett og plikt til norskopplæring, se her;

Målgruppe for opplæring i norsk og samfunnskunnskap | IMDi.  

Ulike alternativer for norskopplæring

Hvordan veilede og støtte en som skal lære seg norsk?

For at de ansatte skal ha godt utbytte av norskopplæringen, er det viktig at arbeidsgiver legger til rette for dette. 

For mer informasjon om hvilke grep du som arbeidsgiver kan ta for å sikre god språklæring i arbeidssituasjoner se: 

Nettkurs «Språk i arbeid» - Kompetanse Norge 

Muntlig norsk i praksis - Kompetanse Norge