Hva er godt nok norsk?

Publisert: 30. oktober 2023

Her kan du lære mer om hvordan du som arbeidsgiver kan vurdere hvilke språkferdigheter som er nødvendig for å utføre ulike arbeidsoppgaver på din arbeidsplass. 

Å være bevisst på hvilke språkferdigheter som er nødvendige for å utføre ulike arbeidsoppgaver, kan hjelpe deg i en rekrutteringsprosess.

Det kan også bidra til at du identifiserer oppgaver som for eksempel nå utføres av faglærte, men hvor det ikke er behov for fagkompetanse. På denne måten kan du frigjøre faglærtes arbeidstid, samtidig som du skaper muligheter til andre ansatte som på papiret ikke har de rette kvalifikasjonene eller norskkunnskapene.  

Se her for mer informasjon;

Hvordan stille riktige norskkrav ved ansettelse - Kompetanse Norge 

For mer informasjon om Norskprøven:

Norskprøve - Kompetanse Norge 

 

Eksempel: Prosjekt Kompetansejobber

Kompetansejobber er et samarbeid mellom Oslo kommune, NAV Søndre Nordstrand, Bydel Søndre Nordstrand og voksenopplæringen.

Et sentralt mål i prosjektet er å utforske staten og kommunens rolle i å skape arbeidsplasser for de som står lengst utenfor arbeidsmarkedet. I Kompetansejobber gjøres dette ved å skape jobber i offentlig sektor ved hjelp av oppgaveglidning. Arbeidsgivere gis bistand til å identifisere oppgaver som utføres av faglærte, men som ikke krever fagkompetanse. Disse oppgavene blir i stedet samlet og tildelt en kandidat i prosjektet, som er ufaglært. Formålet er å både frigjøre faglærtes arbeidstid og skape jobber for de som mangler formell kompetanse.