Strategi og ledelse

Å jobbe strategisk med etnisk mangfold handler blant annet om å knytte mangfold til virksomhetens øvrige mål, kartlegge og iverksette nødvendige tiltak. På denne siden får arbeidsgivere hjelp til hvordan jobbe strategisk med mangfold og hvordan det skal ledes for å utløse potensialet i tilgjengelig arbeidskraft og kompetanse.