Rammeverk for strategisk arbeid med mangfold

Sist oppdatert: 16. januar 2024

Det finnes en norsk standard for hvordan organisasjoner skal gå frem for at mangfold skal bli en merverdi. Norge ble det første landet i verden som har laget en slik standard.

Standarden er et rammeverk for organisasjoner som viser hvordan de hvordan skal knytte mangfoldet til verdiskapning og oppgaveløsning. Standarden viser hvordan en organisasjon kan etablere, implementere, gjennomføre, overvåke, vedlikeholde og forbedre et ledelsessystem for mangfold.

Standarden er utarbeidet av en komite i regi av Standard Norge. Standarden og en medfølgende veileder kan skaffes hos Standard Norge.