3: Valget

Målgruppe og tidsbruk

Målgruppe:

Rekrutterende ledere, HR-personell, ansettelsesråd og tillitsvalgte. 
Kursene kan brukes av både små, mellomstore og store virksomheter.

Tid:

Video 15 minutter, oppgaver 10 minutter.

Forberedelser:

Det kan lønne seg å skrive ut eller ha tilgjengelig mal for intervjuguide før du/dere starter modulen

Setting:

Du kan ta kursene både alene og i grupper, på avdelingsmøter eller ledermøter.

Her skal videospiller være