Strukturerte kompetansebaserte intervjuer

Slik lager du en intervjuguide med vurderingskjema

Her skal videospiller være

Oppgave

  1. Tenk på en oppgave du gjør mye. Lag et spørsmål som handler om en bestemt ferdighet du bruker for å løse oppgaven. Du kan gjerne bruke malen vår.
  2. Lag to eksempler på svar på spørsmålet ditt, et som du vurderer som godt, og et som du vurdere som ikke godt nok. Vurder hver av svarene på en skala fra 1-5.
  3. Hvis du sitter sammen med andre, skår hverandres svar hver for dere uten å snakke sammen først. Diskuter så hva dere kom fram til og hvordan dere kan bruke svareksemplene til å skåre nye unike svar i en intervjusetting. 

Slik gjennomfører du selve intervjuet

Her skal videospiller være

Du kan gjerne bruke malen vår når du lager intervjuguider videre. Den finner du under ressurser.

Refleksjonsspørsmål:  

  • Hvordan kan dere skape en avslappet og trygg atmosfære i intervjusituasjonen? 

Neste steg