Ressurser

Modul 1:

 • Disse modulene bygger på og supplerer DFØs gratis e-læringskurs i mangfoldsrekruttering.
 • DFØs kurs er en god innføring i hvordan du kan gjennomføre systematiske rekrutteringsprosesser.
 • IMDis kompetansepakke legger til handlingsregler og prioriterte steg under mangfoldsrekruttering.
 • SD2020-8

Modul 2:

Modul 3:

Sjekkliste for «Valget»:

 1. Sett sammen et mangfoldig ansettelsesutvalg.
 2. Velg seleksjonsverktøy/metoder som gir både høy treffsikkerhet og som samtidig fremmer mangfold.
 3. Vurder rekkefølgen i bruk av de ulike seleksjonsverktøy/metoder.
 4. Lag vurderingsskjema som alle i ansettelsesutvalget skal bruke. 
  Velg vurderingsskalaer som brukes på kandidatenes kvalifikasjoner og egenskaper.
 5. Lag intervjuskjema med utgangspunkt i jobbanalysen og vurderingsskjemaet.
 6. Bind deg til masta!

Mal for intervjuguide


[Spørsmålsbatteri over bestemte egenskaper]
For nerdene
Kilder