Seleksjonsmetoder

Hvilke seleksjonsmetoder virker best? 

Her skal videospiller være

Oppgave:

  • Hvilke 3 seleksjonsmetoder er mest treffsikre?

Refleksjonsspørsmål:

  • Bruker din virksomhet noen av disse metodene, og hvor mye stoler dere på informasjonen dere får fra disse?

 

Kan seleksjonsmetoder forskjellsbehandle grupper?

Her skal videospiller være

Oppgave

  • Hvilke 3 seleksjonsmetoder forskjellsbehandler grupper minst?

Refleksjonsspørsmål

  • Hva kan dere gjøre for å løse gyldighets-mangfoldsdilemmaet?

Må seleksjonsmetoder brukes i en bestemt rekkefølge?

Her skal videospiller være