Før du bestemmer deg

Helt til slutt, bruk 80% regelen på nytt

Her skal videospiller være

Bruk Excel-arket for 80%-regelen vi presenterte i modul 2. Du finner skjemaet under ressurser.

I de landene 80 % regelen praktiseres, brukes den til å måle representasjon i faktiske ansettelser over tid. En fordel med regelen er at den kan brukes som et verktøy både i selve rekrutteringsprosessen og til å måle representasjon i virksomheten over tid. 

Hva det betyr å «binde seg til masta»

Her skal videospiller være

Vel gjennonført kurs i mangfoldsrekruttering! Vi håper det har vært nyttig og at kurset kan hjelpe dere til mer treffsikker og rettferdig rekruttering. Hvis du har spørsmål eller innspill, ta gjerne kontakt på: post@mika.no