Ansettelsesgrupper

Første tips er å sørge for en mangfoldig ansettelsegruppe

Her skal videospiller være

Oppgave

  • Hvordan kan ansettelsegrupper unngå gruppetenkning? 

Refleksjonsspørsmål

  • Hvem kan dere involvere i ansettelsesprosessen, som ikke er involvert idag?

Neste trinn