2: «Trakta»

Her vil du lære om 

  1. hvordan du stiller riktige og rettferdige krav til kompetanse
  2. hvordan du utlyser stillingen og tiltrekker flere kandidater
  3. hvordan du reduserer partiskhet i screeningen av kandidater
  4. oppsummerte anbefalinger og fallgruver det lønner seg å passe på

«Forskning viser at mangfoldserklæringer tiltrekker mer mangfoldige kandidater når de gir et riktig bilde av virksomheten. Mangfoldserklæringer gir derimot motsatt effekt hvis erklæringen sier én ting, mens virkeligheten i virksomheten viser noe annet.»  

Målgruppe og tidsbruk

Målgruppe:

Rekrutterende ledere, HR-personell, ansettelsesråd og tillitsvalgte. 
Kursene kan brukes av både små, mellomstore og store virksomheter. 
Setting: Du kan ta kursene både alene og i grupper, på avdelingsmøter eller ledermøter.

Verktøy:

Du kan gjerne finne fram jobbanalyseskjemaet under "Ressurser" før du starter kurset.

Tid:

20 minutter