Kandidatsortering

Her skal videospiller være

80 %-regelen

Her skal videospiller være

Blind screening viser seg å redusere diskriminering i inkluderingsfasen, men virker bare når du også har handlingsregler på plass når du til slutt gjør valget om hvem som skal få jobben. Så ikke stopp her, men fortsett til Modul 3.

Modul 3