Jobbanalysen

Her skal videospiller være

Første tips er å prioritere nok tid på å tenke nøye gjennom arbeidsoppgavene og hva du trenger. Her lærer hvordan du gjør en god jobbanalyse før du lyser ut Jobbanalysen vil du bruke under hele rekrutteringsprosessen din.

Du bruker den blant annet til å 

a) finne ut hvilke oppgaver som er viktigst og hvilken kompetanse de oppgavene krever. 
b) se hvilken kompetanse arbeidstakere har med seg opp mot hva du må planlegge av opplæring
c) finne ut hvilke norskkunnskaper oppgavene krever og hvilken tilrettelegging virksomheten kan tilby
d) gi deg og kandidaten en oversikt over arbeidsmengden i stillingen, og hvorvidt deg går an å legge til rette for lavere stillingsbrøk, eller å fordele oppgavene annerledes

Hvordan kommer jeg fram til riktige og rettferdige kvalifikasjonskrav?

Du kan gjerne bruke malen vår når du gjør jobbanalyser videre. Den finner du under ressurser.

Her skal videospiller være

Kvalifikasjonskrav

Oppgaver:

 • Hvis du tenker over din egen jobb, hvilke oppgaver gjør du mest og hvilke oppfatter du som er viktigst?
 • Bruk gjerne malen vår for å gjøre en jobbanalyse av dine oppgaver. 

Kompetanse

Her skal videospiller være

Hva er kompetanse?

Refleksjonsspørsmål:

En god definisjon på kompetanse er vår evne til å løse en bestemt oppgave godt hvis vi forøkte å løse den oppgaven. 

Når du tenker på denne definisjonen, kan du komme på de to viktigste spørsmålene du bør svare på for å komme fram til hvilken kompetanse du trenger? 

 • 1) Hvilken kompetanse blir høyest verdsatt utad? 
  2) Hvilken kompetanse gir mest prestisje til virksomheten? 
 • 1) Hvilke krav stiller selskapet til kompetanse?
  2) Hva sier personalpolitikken? 
 • 1) Hva er arbeidsoppgavene som skal utføres? 
  2) Hva er ferdighetene og kunnskapene som gjør det mulig å utføre disse arbeidsoppgavene godt? 
 • 1) Hvilken kompetanse har de andre som utfører oppgavene hos oss?
  2) Hvilken kompetanse kan komme godt med i tiden fremover? 

Neste trinn