Utlysning og kandidattiltrekning

Neste tips er å jobbe med en inkluderende tekst og hvordan du kan markedsføre stillingen.

Her skal videospiller være

Med en god jobbanalyse har du kommet langt med å stille riktige og rettferdige krav i en stillingsutlysning. 

Her er noen tips som er fort gjort å glemme: 

  • Si gjerne litt om opplæring
  • Vær spesifikk om lønn – oppgi gjerne medianlønn for lignende stillingsinnhold

  • Skriv om spesielle forhold som gjør jobben lettere eller vanskeligere å kombinere med ulike livssituasjoner

Vi har laget en sjekkliste du kan bruke. Du finner den under Ressurser når du er ferdig med modulen. 

Utlysning

Her skal videospiller være

Oppgave

  1. Hva er den beste formen for mangfoldserklæring?
  2. Hva bør du ta hensyn til hvis du bruker KI (kunstig intelligens) når du analyserer tekst?

Refleksjonsspørsmål

  1. Tenk gjennom noen grunner til hvorfor virksomheten din ønsker å bli mer mangfold. Kan du beskrive de?
  2. Hva er nåsituasjonen i virksomheten når det gjelder representasjon og likestilling for personer med innvandrerbakgrunn?
  3. Har dere noen tiltak på plass allerede for å komme dit? Hvilke?

Neste trinn