Unntak fra prinsippet om å utlyse definerte arbeidsoppgaver 

Et hederlige unntak fra prinsippet om å rekruttere til bestemte arbeidsoppgaver, er når virksomheten vil rekruttere etter metodene «Supporten Employment» (SE) og «Individual Placement and Support» (IPS). Dette gjøres gjerne i samarbeid med NAV, kommunen eller spesialhelsetjenesten. Metodene bygger på prinsippet om å forme oppgavene etter styrkene til arbeidstakere.

“Supported employment” innebærer å ansette personen etter personlige styrker og potensiale uten nødvendigvis å stille krav til formelle kvalifikasjoner. Da kan du finne og utnytte potensiale i arbeidstaker fullt ut ved å forme oppgavene rundt kompetansen, interessene og talentene til den ansatte.

Disse framgangsmåtene baserer seg på over 50 år med forskning som viser at de skaffer deg kompetent og pålitelig arbeidskraft og hjelper personer ut i jobb.

Arbeidsgiver jobber ikke alene men har en jobbspesialist fra hjelpeapparatet de kan samarbeide med. Jobbspesialisten hjelper både arbeidsgiver og arbeidstaker med å finne de beste løsningene.

En fordel for arbeidsgiver er at et slikt samarbeid øker mangfoldet i virksomheten, gir deg kandidater som er høyt motiverte, som vet mye om sine styrker og hva de kan bidra med. Mange ledere opplever også slike samarbeid som personlig givende og hjelper de med å utvikle seg videre som ledere. 

Neste trinn