IMDis tilskuddsordning for arbeidsgivere

Tilskuddet skal stimulere private og offentlige arbeidsgivere til større bevissthet om etnisk mangfold som ressurs, og støtte tiltak for økt rekruttering av innvandrere, og bedre bruken av deres kompetanse. Neste søknadsfrist er i 2025. Informasjon om søknadsfrist kommer på et senere tidspunkt.

Seniorrådgiver i IMDi, Reidar Mysen, informerer om tilskuddsordningen for arbeidsgivere.

Lurer du på hva arbeidsgiver kan få støtte til? Her er eksempler på tiltak som har fått støtte:

  • Tiltak for gjennomgang og forbedring av rekrutteringspraksis 
  • Tiltak for kompetanseheving i inkluderende ledelse
  • Bevisstgjøring om ubevisste fordommer og andre kognitive snarveier
  • Tiltak for økt etnisk mangfold i ledelsen, eksempelvis mentor og traineeordninger
  • Tiltak for bedre bruk av innvandreres kompetanse, som kartlegging av utdanning og kompetanse som virksomheten i dag ikke benytter
  • Utvikling av verktøy for objektive vurderinger av språknivå, gjennomgang av interne kommunikasjonsbehov eller tiltak i forbindelse med endring av arbeidsspråk

Søknadsprosess

Her finner du viktig informasjon om tilskuddsordningen og om hvordan gå frem for å søke.