Hva er ubevisste snarveier

Hva er tankesnarveier?

Her skal videospiller være

Hva er tankesnarveier

Tankesnarveier hindrer oss i å gjøre optimale beslutninger, men er snarveier vi alle gjør for å spare tid og krefter.

Oppgave

Kan du huske minst 4 tankesnarveier?

Refleksjons-/diskusjonsspørsmål

  • Hvilke tankesnarveier har du selv sett i et rekrutteringsløp?

Neste steg