1: Mangfoldsrekruttering

Målgruppe og tidsbruk

Målgruppe:

Rekrutterende ledere, HR-personell, ansettelsesråd og tillitsvalgte. 
Kursene kan brukes av både små, mellomstore og store virksomheter. 
Setting: Du kan ta kursene både alene og i grupper, på avdelingsmøter eller ledermøter.

Tid:

  • Modul 1: 12 minutter
  • Modul 2: 20 minutter
  • Modul 3: 15 minutter

 

Innledning

Her skal videospiller være

Innledning - Hvorfor mangfoldsrekruttering

Hvorfor Mangfoldsrekruttering

Her skal videospiller være

Gode grunner til mangfoldsrekruttering

Refleksjonsspørsmål

  • Hvorfor ønsker virksomheten din å inkludere flere personer med innvandrerbakgrunn?
  • Kan noen av ønskene deres omformuleres til mål for virksomheten?

Fortsett til neste steg