Hvordan bli lærebedrift?

Publisert: 15. januar 2024

Det er ikke vanskelig å bli lærebedrift, men godkjenning som lærebedrift forutsetter at virksomheten din har relevante arbeidsoppgaver for lærlingen. 

I tillegg kreves det også at bedriften har en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret.Det er fylkeskommunen som godkjenner lærebedrifter. Ta kontakt med fagopplæringskontoret i fylkeskommunen for å søke om godkjenning. 

Mer informasjon om hvordan du kan bli lærebedrift finner du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet

Hvilke rettigheter og plikter har lærebedriften?

  • En lærebedrift skal være godkjent av fylkeskommunen. 
  • Alle lærebedrifter er pliktig å ha en faglig kvalifisert leder, en intern plan for lærlingene og opplæring som følger det enkelte fagets læreplan. 
  • Faglig leder har ansvaret for lærlingen under læretiden, og godkjenningen av lærebedriften er knyttet til den faglige lederen. 
  • Det er mulig å ha lærlinger og lærekandidater fra ulike fagretninger samtidig, så lenge bedriften er i stand til å følge dem opp faglig. 
  • Som arbeidsgiver har lærebedriften de samme rettigheter og plikter for lærlingen som for andre ansatte i virksomheten, også når det gjelder arbeidstid, ferie og fridager.  
  • Lærebedriften har også plikt til å melde lærlingen opp til fag-/svenneprøven.Hvis lærebedriften er medlem av et opplæringskontor, kan opplæringskontoret ta ansvar for dette.