Hvordan ansette lærlinger?

Publisert: 15. januar 2024

Ved å ansette lærlinger gjør du både bedriften din og samfunnet en tjeneste. Her finner du informasjon om hvordan du kan rekruttere lærlinger og hvordan du kan bidra til at de som allerede er ansatt kan oppnå fagbrev. 

Tips for å lykkes med rekruttering av lærlinger  

Søket etter de rette lærlingene bør begynne tidlig på året og det er flere gode måter å rekruttere en lærling på. Du kan lyse ut stillingen, men det er også vanlig å ta kontakt med en videregående skole som tilbyr deres fag for å tilby praksisplass, gjennomføre speedintervju med elever og invitere skoleelever til virksomheten. Det er også mulig å delta på ulike arrangementer for å gjøre seg synlig. 

Rekruttering av lærlinger | Statens arbeidsgiverportal (dfo.no) 

 

Vil du inkludere voksne innvandrere?  

Flere fylkeskommuner tilbyr tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere. Det er et opplæringstilbud som er tilpasset deltakernes behov. Slike tilbud vil ofte innebære hyppig veksling mellom opplæring i klasserom og i bedrift, og krever god kommunikasjon mellom skole og arbeidsgiver. Deltakerne er vanligvis rekruttert fra NAV eller flyktningtjenesten og opplæringen gjennomføres som et samarbeid mellom fylkeskommunen, NAV, kommunen, opplæringskontor og arbeidsgiver.  

Ta kontakt med din fylkeskommune hvis du vil vite mer om muligheten for å samarbeide om læreplass til voksne innvandrere. 

Fagbrev på jobb 

Fagbrev på jobb er en ordning der personer som er i lønnet arbeid kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette. Den ansatte beholder sin lønn i opplæringstiden. Det er fylkeskommunen som godkjenner søknader til ordningen, og arbeidsgiver og den ansatte søker sammen om å få en kontrakt om fagbrev på jobb. Kontrakten garanterer veiledning og opplæring som må til for å kunne gå opp til fagprøven, og må ha en minstetid på ett år, som er opplæringsåret.