Hvordan veilede og støtte en som skal lære seg norsk?

Publisert: 18. januar 2024

For at de ansatte skal ha godt utbytte av norskopplæringen, er det viktig at arbeidsgiver legger til rette for dette. 

For mer informasjon om hvilke grep du som arbeidsgiver kan ta for å sikre god språklæring i arbeidssituasjoner se: 

Nettkurs «Språk i arbeid» - Kompetanse Norge 

Muntlig norsk i praksis - Kompetanse Norge