Tips til hvordan vurdere ukjent kompetanse

Sist oppdatert: 20. november 2023

Kandidater presenterer seg vanligvis ved bruk av en CV, og førsteinntrykket av hva de vil kunne tilføre virksomheten bygger dermed ofte på lesers oppfatning av innholdet i CV.

Men hva hvis dette kan føre til at nyttig kompetanse som ikke lett settes inn i en CV forkastes? Hvilke metoder kan benyttes for å vurdere en ukjent kompetanse?