Stiller du gode spørsmål i jobbintervjuet?

Sist oppdatert: 18. januar 2024

Jobbintervjuet er et sentralt verktøy i rekrutteringsprosessen. Her skal kandidatene få mulighet til å presentere seg og du som intervjuer skal få grunnlag for å velge den beste for jobben.  

Måten du stiller spørsmålene på kan avgjøre resultatet av intervjuet. Forstår kandidaten ikke spørsmålet eller bør du kanskje omformulere deg?

Se film med tips til hvordan du eventuelt kan omformulere spørsmål til kandidatene.

Her skal videospiller være