Omvendt mentoring

: 03. juni 2024

I dagens stadig mer mangfoldige og globaliserte arbeidsmiljø er det å omfavne mangfold og fremme inkludering, blitt stadig viktigere for organisasjoners suksess.

En innovativ tilnærming som stadig flere virksomheter tar i bruk er omvendt mentoring, der personer med mangfoldig bakgrunn og erfaring tar på seg rollen som mentorer, og ledere og andre med lederansvar blir mentees.

Hva er Omvendt Mentoring?

Tradisjonelle mentormodeller har ofte involvert erfarne ledere som veileder og støtter yngre eller mindre erfarne ansatte. Omvendt mentoring snur denne dynamikken på hodet ved å gi personer med mangfoldig bakgrunn og erfaring muligheten til å veilede øvre ledelse og beslutningstakere. Dette skaper et rom for gjensidig læring, forståelse og samarbeid på tvers av organisatoriske hierarkier.

En intervensjon for mangfold og inkludering 

I omvendt mentoring er det mentorene, med deres unike perspektiver og erfaringer, som driver læringen. De deler ikke bare sin faglige kunnskap, men også sin kulturelle forståelse,livserfaring og unike syn på utfordringer og muligheter. Dette gir mentees, som ofte er ledere og andre med lederansvar, en dypere forståelse av mangfoldets verdier og utfordringer, og hvordan de kan integrere dette i organisasjonens strategier og beslutningsprosesser.

Omvendt mentoring som en intervensjon for mangfold og inkludering gir en unik mulighet for organisasjoner til å utvikle inkluderende ledere, styrke beslutningstakingen og fremme karrieremuligheter for personer med mangfoldig bakgrunn og erfaring. Ved å gi øvre ledelse og beslutningstakere muligheten til å lære fra personer med mangfoldig bakgrunn og erfaring, kan omvendt mentoring være en kraftig katalysator for endring og vekst i moderne organisasjoner.

Hva er verdien for arbeidsgivere?

Fremmer et inkluderende lederskap 

Omvendt mentoring bidrar til å skape et miljø der mangfold og inkludering ikke bare er ord, men en integrert del av organisasjonens kultur og praksis. Dette fører til fremveksten av inkluderende ledere som er i stand til å lede med empati og forståelse for ulike perspektiver.

Styrker beslutningstaking 

Ved å gi øvre ledelse og beslutningstakere muligheten til å lære fra personer med mangfoldig bakgrunn og erfaring, styrker omvendt mentoring beslutningstakingen ved å integrere ulike og mangfoldige synspunkter og vurderinger.

Bidrar til talentutvikling og karrieremuligheter

For mentorene, både interne og eksterne til organisasjonen, gir omvendt mentoring muligheten til å utvikle lederferdigheter og bygge nettverk på tvers av bransjer og organisatoriske grenser. Dette kan åpne dørene for karrieremuligheter og avansement, samt muligheten til å utvide sitt faglige nedslagsfelt.

 

Hvordan fungerer omvendt mentoring i praksis?

Siden 2020, har virksomheten Catalysts gjennomført 8 omvendt mentorprogrammer for over 80 deltakere fra virksomheter innen bank og finans, forsikring, konsulentbransjen, idrettsforbund og byggebransjen. Felles for alle er et ønske om å bidra til læring i en “trygg arena” for ledelse gjennom å bygge relasjoner med studenter eller ansatte med en mangfoldig bakgrunn. Catalyst sitt program er strukturert og har møter med ulike tema knyttet til mangfold, for å identifisere styrker og bevisste fordommer.

Catalysts har utviklet et omvendt mentoring-program som varer i seks måneder. Programmet inkluderer seks møter samt en felles oppstart og avslutning. Innholdet i programmet er strukturert med temaer og læringsmål som bygger på utfordringene kunden står overfor. Mentor og mentee møtes månedlig, og begge gjennomgår en intensiv opplæring før programstart.Opplæringen dekker rollene deres, gir faglige innspill, og verktøy for å sikre en god relasjon. Gjennomføringen av programmet tar omtrent 11 timer per deltaker, og programansvarlig må også beregne regelmessige innsjekker med deltakerne for å bistå med relasjonsbygging.