Ti råd for god mangfoldskommunikasjon

Sist oppdatert: 23. oktober 2023

Mangfoldskommunikasjon i arbeidslivet er ikke noe nytt. Mennesker har alltid kommunisert på forskjellig vis og hatt ulike måter å tenke på. Og ulikhet er en helt naturlig del av arbeidslivet – og livet ellers.

Det er bare å se på nesten ethvert parforhold, helt uavhengig av kulturell bakgrunn. Selv om forholdet er godt, mangler det sjelden på misforståelser og avklaringssamtaler.

I arbeidslivet er det like uunngåelig at man tolker ting forskjellig og har behov for å kommunisere om hva som egentlig menes.

 1. Det er bedre å ikke forstå enn å misforstå.
  Vi er ofte raske til å trekke konklusjoner, men det er ikke alltid budskapet er like opplagt som vi tror. Noen ganger misforstår vi fordi budskapet er godt skjult mellom linjene. Andre ganger overskygges budskapet fordi vi lar oss irritere av kommunikasjonsstilen. I alle tilfeller kan det være klokt å beholde roen og stille kontrollspørsmål for å finne ut hva det egentlige budskapet er.
 2. Sett ord på ting som kan virke opplagt.
  Andre mennesker er ikke tankelesere. Det er ofte ikke nødvendig å forklare ting i detalj når vi er sammen med familie og mennesker vi er oppvokst sammen med. Andre kan trenge langt flere ledetråder. Noen kan også si at ting er forstått av ren høflighet. Spør gjerne om hvordan noe er oppfattet.
 3. Vær tydelig på hva slags tidskultur som er ønsket.
  Forholdet til tid kan være svært forskjellige i folks privatliv, men det er fullt mulig å skape en felles forståelse for hvordan tid skal tolkes på jobb. Det skaper gjerne frustrasjon hvis medarbeidere ikke møter samtidig til møter.
 4. Vær åpen for at det er mange måter å kommunisere og diskutere på.
  Selv om det er best å møte samtidig til møter, bør man være åpen for at budskap kan presenteres på forskjellige vis, og med forskjellig tidsbruk. Noen kan for eksempel bruke langt flere ord enn man er vant til, mens en annen variabel er graden av emosjonell argumentasjon. Uansett gjelder det å lytte etter budskapet og ikke la seg avlede eller irritere av måten ting blir presentert på.
 5. Vær åpen for at det er mange måter å tenke på.
  Det kan være de små nyansene som de mest utfordrende. Noen kan være litt mer opptatt av hva familie og venner mener enn det som er vanlig i en mer individualistisk tankegang. Mens andre kan forvente en litt mer hierarkisk struktur enn det man er vant til.
 6. Noen kan ha større behov for å bevare ansikt enn andre.
  Det varierer hvordan mennesker reagerer på å tape ansikt. Noen kan instinktivt prøve å unnskylde ting som ikke har gått etter planen. Ta det uansett ikke opp i plenum hvis en situasjon oppstår, men diskuter på tomannshånd hva som fungerer best på arbeidsplassen.
 7. Det er ikke alltid mulig eller ønskelig å skille sak og person.
  Det å skille sak og person kan være en god strategi i mange sammenhenger, men det er ikke noe universelt. Mange ser sin egen person som så nært knyttet til rollen på arbeidsplassen at det meste er ganske personlig. Det kan være klokt å bruke tid på relasjonsbygging og ikke bare være saksorientert.
 8. Prøv alltid å se ting fra andre menneskers perspektiver.
  Empati er viktig for all kommunikasjon. Det betyr ikke at man kan sette seg helt inn i et annet menneskes situasjon, men man kommer langt ved å være empatisk og prøve å forstå.
 9. Ikke vær redd for å gi gode råd.
  Det er dumt å bare se på at andre skaper irritasjon eller opptrer uklokt i sammenhenger der man kjenner kodene og mener man vet hva som fungerer best. Vi har alle har et repertoar av kommunikasjonsstiler og væremåter vi kan operere innenfor, uten at det går på bekostning av integritet. Man kommuniserer for eksempel forskjellig med en god venn og med svigermor. Det er fullt mulig å kommunisere mer direkte, mer indirekte, snakke mer, snakke mindre, være litt mer intensiv, være litt mindre intensiv, osv. Mennesker som respekterer hverandre og vil hverandre vel, bør gi hverandre gode råd. Og de fleste av oss tar gjerne imot gode råd når vi skal vi skal opptre i situasjoner vi ikke kjenner så godt.
 10. Respekt for andre mennesker overskygger det meste.
  Noen blir redde for å si eller gjøre ting som kan støte andre i sammenhenger der det er mye mangfold. For det første: Likhetene mellom mennesker vil alltid være langt flere enn ulikhetene uansett hvor mye mangfold det er. For det andre: Med gjensidig respekt er det gjerne mye rom for å prøve og feile når man lærer hverandre å kjenne