Aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP) for arbeidsgivere

Publisert: 12. april 2024

Alle arbeidsgivere har en lovbestemt plikt til å jobbe med likestilling og mot diskriminering, og dokumentere og redegjøre for arbeidet.

For å lykkes med å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen kreves aktivt, planmessig og målrettet arbeid over tid. 

Lurer du på hvordan du skal gå frem? Trenger du hjelp til å oppfylle plikten i loven og bli en mer likestilt arbeidsplass?

Hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) finner du de ressursene du trenger. 

Likestillings- og diskrimineringsombodet (LDO) har også mye nyttig informasjon om aktivitets- og redegjørelsesplikten og tilbyr konkrete tips til hvordan hindre diskriminering på arbeidsplassen.